خشکبار

شرکت پارسی پک در بخش فروش خشکبار بسته بندی شده با تنوع بسیار زیاد نیز فعالیت دارد . این شرکت  فروش و صادرات خشکبار به کشورهای همسایه را با بهترین و تازه ترین محصولات انجام میدهد.