صنایع غذایی

شرکت پارسی پک در بخش فروش خشکبار بسته بندی شده با تنوع بسیار زیاد نیز فعالیت دارد . این شرکت  فروش و صادرات خشکبار به کشورهای همسایه را با بهترین و تازه ترین محصولات انجام میدهد.

 

فروش محصولات باغی شامل عسل، ارده،ارده شیره،شیره انگور و…

این شرکت فروش محصولات باغی  شامل عسل ،ارده،شیره،شیره انگور و… را در داخل و خارج از کشور دارد و صادرات به کشورهای همسایه را انجام میدهد.