خطی

دستگاه پرکن سیالات خطی

 دستگاه پرکن انواع مايعات غليظ,غذایی,شيميائي,داری مخزن,میز ترافیک بدون ريزش و چكه توليد شده است.

دستگاه پرکن سیالات

 دستگاه پرکن انواع مايعات غليظ,نفتي,شيميائي,بدون ريزش و چكه توليد شده است.

نمایش فیلم

دستگاه تمام استیل پرکن ارده دو نازله دارای مخزن ۸۰ لیتری و مجهز به سیل اتومات

سرعت دستگاه :  ۱۵۰۰ ظرف در ساعت